Blog

Balık Tutma Ağı

balık tutma ağı

Balık Tutma Ağı

balık tutma ağı

balık tutma ağı

Balık tutma ağı arayan bireylerin dikkat etmeleri gereken birtakım detay bulunur. Öncelikle birey, nerede ve hangi balığı avlayacağını bilmelidir.

Balık ağları çok sayıda çeşidi olan, işlevsel ve fonksiyonel ürünlerdir. İnsanlık tarih boyunca çevresini gözlemlemiş ve çevresinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmıştır. Kurak alanlara, fazla sulak alanlara ve soğuk alanlara alışabilmiş ve doğayı kendine göre düzenleyerek medeniyeti kurmuştur.

Avcılık ise insanlık ilerledikçe ilerlemiştir ancak ilk zamanlardan beri gelişim ve hayata kalma konusunda oldukça önemli bir role sahip olmuştur. Balık avı, günümüzde hala devam eden önemli bir faaliyettir. Balıkları doğru şekilde yakalamak için ise çeşitli aletler bulunmaktadır. Bu aletlerden en bilineni ve en işe yarayanı ise balık ağlarıdır. Balık ağları sayesinde balık avı faaliyetleri oldukça kolay bir hale gelmiştir. Serpme balık ağı, normal balık ağı, fanyalı balık ağı hatta süs amaçlı kullanılan dekoratif ağlara kadar pek çok çeşide sahiptir.

Balık Ağı Çeşitleri

Balık tutma ağı oldukça fazla seçeneğe sahip bir üründür. Derin sularda sularda , sodak, trna ve yayın gibi büyük balık avlamak isteyen bireyler fanyasız ağları tercih edebilir. Derinliğe ve balık türüne göre fanyasız ağlar farklı kalınlıklardaki ağlarla örülmektedir. Uzunlukları ise 50 ve 300 metre arasında değişebilir.

Serpme ağ kullanmak isteyen bireyler, akarsulardaki küçük balıkları avlayabilir. Serpme ağın türüne göre daha derin sularda da avlanabilirler. Sazan cinsinden balık avlamak isteyen bireyler ise fanyalı ağ tercih etmelidir. Suya atılmış fanyalı bir ağ, akıntıyla gelip suyun öte tarafına gitmek isteyen balıkların, ağın torlarına takılarak yakalanması prensibiyle çalışır.

Balık Tutma Ağı Fiyatları

Balık tutma ağı geçmişten günümüze kadar kullanımı devam etmiş ve günümüzde de sıkça kullanılmaya devam eden bir alettir. Balıkçılara zamandan ve enerjiden tasarruf etme fırsatı sunarlar. Her türlü balık türü için ayrı ayrı balık ağı bulunur ve bu sayede balıkçıların işi oldukça kolaylaşır. Kullanımları çok pratiktir ve herhangi bir çaba gerektirmezler. Amatörlerden profesyonellere her birey kullanabilir.

Serpme fiyatları da dahil olmak üzere balık tutma ağlarının fiyat skalası oldukça geniştir. Çünkü oldukça fazla seçenek ile fazla ve farklı üründen yapılmışlardır. El örgüsü olan ağlardan makine örgüsü ağlara, ip kalınlıklarından göz aralıklarına kadar pek çok etken faktör balık tutma ağlarının fiyat çizelgesinde çeşitlilik sağlamıştır.