Blog

Serpme Ağ Tavsiyesi

Serpme Ağ Tavsiyesi

Serpme Ağ Tavsiyesi

Serpme ağ tavsiyesi almak isteyen bireyler için bazı önemli unsurlar vardır. Serpme ağlar kullanıldıkları yere göre farklı çeşitlerden oluşur. Serpme ağlarla yapılan avlanma diğer avlanma yöntemlerine göre daha hızlı sürede daha yüksek sayıda balık avlamayı sağlamaktadır. Bu yöntemi genellikle balıkçılar kullansa da bireyler hobi olarak da serpme ağ ile avlanabilir. 

Serpme ağlar tercih edilirken kullanılacağı yer baz alınmalıdır. Deniz, göl ve akarsular için ayrı çeşitleri bulunan serpme balık ağı, derinlik seviyelerine göre de değişik özellikler göstermektedir. Serpme balık ağı ile avlanma yapılırken ağ çeşidinden bağımsız olarak da farklı avlanma türleri de vardır. Serpmenin gerilip bölgeye bırakılması, atılıp geri toplanması gibi yöntemler örnek olarak verilebilir.

Serpme Ağ ile Avlanma 

Serpme ağ ile avlanma, avlanma bölgesine göre farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Serpme ağ türü avlanma şeklini belirleyen en önemli unsurdur. Serpme ağ çeşitleri cepli, büzmeli, çarmıklı ve sade serpme ağı olarak sıralanabilir. Bu ağ çeşitleri örme şekilleri ve parça sayılarıyla birbirinden ayrılmaktadır. Serpme ağ kullanmak isteyen bireyler için serpme ağ tavsiyesi olarak doğru serpme ağ türünü seçmeleri oldukça önemli bir tavsiyedir. 

Sade serpmeler; basit donanıma sahiptir, tüm örgü stilleri ile hazırlanabilir. Cepli serpmeler; naylon iplikle örülür ve tek parçadan oluşur. Kolay eskimez ve hafifliği sayesinde kolay taşınabilır. Büzmeli serpmeler; örgüde kullanılan ip ile diğer türlerden ayrılır ve 840 gözden oluşur. Çarmıklı serpmeler; iki parçadan örülür sonradan birleştirilir ve bu tür toplamda 1015 göz ile derin sular için tasarlanmıştır. 

Serpme Ağ Fiyatları

Serpme ağ tavsiyesi doğrultusunda alınan ağlar, başta balıkçılar olmak üzere birçok birey tarafından tercih edilmektedir. Bireylerin balık avlama gereksinimlerini tamamen karşılayabilen serpme ağlar, diğer balık avlama türlerine göre oldukça verimlidir. 

Serpme ağ fiyatları, serpme ağ türlerine göre değişiklik göstermektedir. Serpme ağ türü fiyatta en önemli etkiye sahip etkendir. Serpme ağda kullanılan ip çeşidi ve örülen göz sayıları da serpme fiyatları üzerinde etkilidir. Serpme ağ almak isteyen bireylerin kendi kullanım alanlarına uygun serpme ağ çeşidini seçtikten sonra fiyat araştırması yapmaları net fiyat bilgilerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Serpme Ağ Tavsiyesi